101 faktów o aborcji

Wokół aborcji narosło wiele mitów, a przeciwnicy aborcji wykonali kawał roboty, bo udało im się przekonać wiele osób do istnienia tzw. syndromu poaborcyjnego czy negatywnego wpływu aborcji na zdrowie, w tym płodność. Jednym ze sposobów przeciwdziałania stygmatyzacji jest obalanie tych mitów faktami. Fakty nie mają zabarwienia światopoglądowego. Fakty to fakty.
Ważne:
 • Treść zagadnienia 1
 • Treść zagadnienia 2
 • Treść zagadnienia 3

Zebrałyśmy dla Was niemal 100 faktów o aborcji i podzieliłyśmy je na pięć obszarów tematycznych: prawo, zdrowie, historia, aborcja farmakologiczna i życie. Mamy świadomość , że czegoś może brakować, wszak na całym świecie trwają i pojawiają się coraz to nowsze badania.

Jeśli widzisz, że czegoś brakuje albo coś jest niezbyt precyzyjnie ujęte, to daj nam znać – chętnie naniesiemy poprawki i zaktualizujemy informacje.

Fakty – aborcja farmakologiczna

 1. Aborcja farmakologiczna przebiega jak spontaniczne poronienie.
 2. Aborcja farmakologiczna nie niesie ze sobą ryzyka żadnych większych komplikacji niż te związane z doświadczeniem spontanicznego poronienia.
 3. Mifepristone i Misoprostol znajdują się na liście kluczowych lekarstw Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
 4. Farmakologiczna aborcja przy użyciu Mifepristonu i Misoprostolu stosowana jest w większości krajów europejskich.
 5. Na 100 kobiet, które zrobiły aborcję farmakologiczną statystycznie 2 muszą udać się do lekarza, punktu pierwszej pomocy lub do szpitala, aby otrzymać dalszą pomoc medyczną.
 6. Zażycie tabletek aborcyjnych we wczesnej ciąży jest znacznie bezpieczniejsze niż użycie Viagry. Według danych z artykułu w periodyku Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego (Journal of the American Medical Association) odsetek przypadków śmiertelnych zażycia Viagry wynosi 1 na 20 000. Odsetek przypadków śmiertelnych przy aborcji medycznej szacuje się na mniej niż 1 na 100 000. W wielu krajach Viagra jest dostepna bez recepty, a tabletki aborcyjne są ścisle kontrolowane.
 7. Część lekarzy nie stosuje niektórych metod aborcji chirurgicznej przed szóstym tygodniem ciąży. Tymczasem aborcję farmakologiczną można zastosować zaraz po stwierdzeniu ciąży, a więc już w pierwszych tygodniach jej trwania. Dzięki dostępności aborcji farmakologicznej można wcześniej, a tym samym bezpieczniej, przerwać ciążę.
 8. Misoprostol jest lekiem stosowanym „off-label” w polskich szpitalach przez lekarzy i lekarki, najcześciej w sytuacji poronień w toku lub w celu oczyszczenia macicy po poronieniu. Stosowanie leków w celach, do których nie są wprost zarejestrowane jest bardzo powszechne w medycynie.
 9. Miliony osób na świecie przeprowadzają aborcję medyczną we wczesnym stadium ciąży i nie zaobserwowano żadnych długoterminowych negatywnych skutków dla zdrowia.
 10. Stosowanie samego Misoprostolu lub Misoprostolu w połączeniu z Mifepristonem jest zalecane, skuteczne, bezpieczne i szeroko przebadane do 12. tygodnia ciąży.
 11. Krwawienie po aborcji farmakologicznej trwa mniej więcej od 9 do 14 dni. Czasem zdarza się, że kobiety krwawią i wydalają skrzepy (tkanki i krew) nawet przez 4 tygodnie.
 12. Aborcja famakologiczna jest bezpieczna i można ją przeprowadzić więcej niż jeden raz. Nie ma żadnych dowodów na to, aby aborcja medyczna przeprowadzona więcej niż jeden raz miała negatywny wpływ na zdrowie.
 13. Całkowita aborcja po zażyciu kombinacji Mifepristonu i Misoprotoslu występuje w 98% aborcji przeprowadzonych przed 12. tygodniem ciąży.
 14. Podczas aborcji farmakologicznej można używać środków przeciwbólowych, ale nie wolno używać no-spy i innych leków rozkurczowych.
 15. Płodność po aborcji farmakologicznej pojawia się już podczas najbliższej owulacji.
 16. Zakup tabletek przez internet oraz przeprowadzenie aborcji farmakologicznej w domu jest całkowicie legalne.
 17. Wspieranie drugiej osoby w doświadczeniu aborcji (towarzyszenie jej podczas przyjmowania tabletek, udzielanie rady i informacji) jest legalne.
 18. Mifepriston nie jest zarejestrowany jako lek w Polsce. Jednak każda osoba może na własny użytek sprowadzić ten lek zza granicy. Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego można przywieźć do 5 opakowań każdego leku.
 19. Misoprostol jest lekiem zarejestrowanym w Polsce. Występuje w Arthrotecu, leku na choroby stawów, jako substanacja wspomagająca oraz w Cytotecu, leku na owrzodzenie przewodu pokarmowego, jako subtancja czynna. Mimo, że nie jest zarejestrowany jako środek poronny, używa się go w szpitalach w sytuacji poronień (zarówno tych spontanicznych jak i aborcji).
 20. Działalność organizacji i serwisów takich jak Women Help Women i Women on Web jest całkowicie legalne, podobnie jak korzystanie z ich pomocy.
 21. Leki do aborcji farmakologicznej nie powodują żadnych długotrwałych skutków dla zdrowia, każdy z tych środków znika z organizmu po kilkunastu (Mifepriston) lub kilku (Misoprostol) godzinach od zażycia.
 22. Podwyższona temperatura ciała, dreszcze i biegunka to skutki uboczne działania Misoprostolu – nie muszą wystąpić, ale ich wystąpienie jest całkowicie normalne i nie utrzymuje się długo.
 23. Co do zasady nie jest konieczna kontrola lekarska czy badanie USG po aborcji farmakologicznej.
 24. Niepokojącymi objawami po aborcji farmakologicznej są występujące po kilku dniach nasilające się bóle podbrzusza, wysoka temperatura oraz „gnijący” zapach wydzieliny z pochwy. To znak, że nie doszło do całkowitego usunięcia tkanek i należy się udać do lekarza.
 25. Aż 66% testów ciążowych, z moczu, wykonanych po 2 tygodniach od aborcji wskazuje na ciążę nawet, kiedy osoba tak naprawdę nie jest w ciąży. Lepiej poczekać 3-4 tygodnie przed wykonaniem testu płytkowego, inaczej wynik może być nieprawdziwy.
 26. Hormon bHCG utrzymuje się w moczu i krwi jeszcze nawet 2 tygodnie po udanej aborcji. Można zrobić dwa testy z krwi w odstępie 1-2 dni – malejący współczynnik hormonu oznacza, że ciąża została przerwana.

Fakty – prawo aborcyjne w Polsce i na świecie

 1. Osoby na całym świecie przerywają ciąże, niezależnie od prawa aborcyjnego, które obowiązuje w danym kraju.
 2. Kryminalizacja aborcji jest formą dyskryminacji ze względu na płeć wg Komitetu CEDAW ONZ.
 3. Dostęp do aborcji może być utrudniony nie tylko przez klauzulę sumienia, wyróżnienie przesłanek umożliwiających aborcję, ale też przez finanse, tak jak np. w USA, gdzie koszt zabiegu znacznie przekracza możliwości wielu osób.
 4. W ciągu ostatnich 25 lat aż 50 krajów złagodziło prawo aborcyjne, by aborcja była bardziej dostępna.
 5. W Kanadzie nie ma żadnej specjalnej ustawy regulującej dostęp do aborcji. Jest ona traktowana jak inne świadczenia medyczne i dotyczą jej te same przepisy ustaw z zakresu ochrony zdrowia.
 6. Ograniczanie dostępu do aborcji jest uznane za nieludzkie i poniżające traktowanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
 7. Zakup tabletek przez internet oraz przeprowadzenie aborcji farmakologicznej w domu jest całkowicie legalne.
 8. Wyjazd za granicę na zabieg aborcji jest legalny.
 9. Udzielanie informacji na temat możliwości przerwania ciąży jest legalne.
 10. Wspieranie drugiej osoby w doświadczeniu aborcji (towarzyszenie jej podczas przyjmowania tabletek, udzielanie rady i informacji) jest legalne.
 11. Jest kilka krajów, w których prawo nie przewiduje żadnej możliwości przerwania ciąży. Są to: Salwador, Nikaragua, Malta, Chile, Gwatemala, Dominikana.
 12. Legalizacja aborcji nie oznacza dostępu do zabiegu. W wielu krajach, w których prawo przewiduje aborcję na życzenie, wykonanie tego zabiegu w publicznym szpitalu jest praktycznie niemożliwe (np. Włochy, Chorwacja).
 13. W RPA po liberalizacji prawa do aborcji znacznie spadł odsetek śmiertelności okołociążowej kobiet. Podobnie stało się w Rumunii czy Bangladeszu.
 14. Polska przegrała 3 sprawy związane z aborcją przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W sprawach Alicji Tysiąc, R.R. oraz P. i S. przeciwko Polsce stwierdzono naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz naruszenie zakazu poniżającego i nieludzkiego traktowania.
 15. Działalność organizacji i serwisów takich jak Women Help Women i Women on Web jest całkowicie legalne, podobnie jak korzystanie z ich pomocy.
 16. Najsurowsze przepisy aborcyjne funkcjonują w krajach, w których silną pozycję ma Kościół Katolicki.
 17. Polska ustawa regulująca aborcję ma takie same zapisy jak ta obowiązująca w Wielkiej Brytanii. Różnica w dostępie do aborcji polega na tym, że zdrowie traktowane jest zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia jako „całokształt dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osoby”. W efekcie niechciana ciąża jest traktowana jako zagrożenie dla zdrowia.

Fakty – wpływ aborcji na zdrowie

 1. Aborcja jest jednym z najczęściej stosowanych zabiegów medycznych na świecie i najczęstszym zabiegiem w ginekologii.
 2. W USA więcej osób trafia na ostry dyżur po usunięciu zęba mądrości niż po aborcji.
 3. Aborcja nie powoduje raka szyjki macicy ani piersi. Nie istnieją żadne naukowe dowody na powiązanie doświadczenia aborcji z zachorowaniem na raka.
 4. Na 100 kobiet, które zrobiły aborcję farmakologiczną statystycznie 2 muszą udać się do lekarza, punktu pierwszej pomocy lub do szpitala, aby otrzymać dalszą pomoc medyczną.
 5. Zażycie tabletek aborcyjnych we wczesnej ciąży jest znacznie bezpieczniejsze niż użycie Viagry. Według danych z artykułu w periodyku Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego (Journal of the American Medical Association) odsetek przypadków śmiertelnych zażycia Viagry wynosi 1 na 20 000. Odsetek przypadków śmiertelnych przy aborcji medycznej szacuje się na mniej niż 1 na 100 000. W wielu krajach Viagra jest dostepna bez recepty, a tabletki aborcyjne są ścisle kontrolowane.
 6. Według wielu dostępnych aktualnych i rzetelnych badań płód nie jest w stanie doświadczać bólu w jakiejkolwiek postaci przed 24. tygodniem ciąży, gdyż nerwy nie są jeszcze połączone z korą mózgową.
 7. Część lekarzy nie stosuje niektórych metod aborcji chirurgicznej przed szóstym tygodniem ciąży. Tymczasem aborcję farmakologiczną można zastosować zaraz po stwierdzeniu ciąży, a więc już w pierwszych tygodniach jej trwania. Dzięki dostępności aborcji farmakologicznej można wcześniej, a tym samym bezpieczniej, przerwać ciążę.
 8. Aborcja nie zwiększa ryzyka wystąpienia depresji. Nie ma związku między chorobami psychicznymi a przerwaniem ciąży. Przebadano 400 tysięcy kobiet z doświadczeniem aborcji.
 9. Po aborcji, tak samo jak po poronieniu, może pojawić się laktacja. W tej sytuacji pomóc mogą leki na zatrzymanie laktacji, które na prośbę można uzyskać od lekarza_lekarki. Nie powinno się ściągać mleka, powstrzymanie się od tego sprawi, że laktacja sama się zatrzyma.
 10. Aborcja nie powoduje zaburzeń zdrowia psychicznego, ale zmuszanie osoby do kontynuacji niechcianej ciąży i porodu może prowadzić kryzysów emocjonalnych, a nawet depresji.
 11. Po aborcji możliwe jest odczuwanie wahania nastroju, ale według wielu badań zdecydowana większość (95% !) nie żałuje aborcji i uważa, że decyzja o przerwaniu ciąży była słuszna.
 12. Miliony osób na świecie przeprowadzają aborcję medyczną we wczesnym stadium ciąży i nie zaobserwowano żadnych długoterminowych negatywnych skutków dla zdrowia.
 13. Aż 66% testów ciążowych, z moczu, wykonanych po 2 tygodniach od aborcji wskazuje na ciążę nawet, kiedy osoba tak naprawdę nie jest w ciąży. Lepiej poczekać 3-4 tygodnie przed wykonaniem testu płytkowego, inaczej wynik może być nieprawdziwy.
 14. Hormon bHCG utrzymuje się w moczu i krwi jeszcze nawet 2 tygodnie po udanej aborcji. Można zrobić dwa testy z krwi w odstępie 1-2 dni – malejący współczynnik hormonu oznacza, że ciąża została przerwana.
 15. Co do zasady nie jest konieczne udanie się na kontrolę czy badanie USG po aborcji farmakologicznej.
 16. Nowy cykl menstruacyjny rozpoczyna się bezpośrednio po aborcji. Oznacza to, że jeśli osoba nie rozpocznie antykoncepcji hormonalnej, owulacja wystąpi 2-4 tygodnie później, a miesiączka 4-6 tygodni po aborcji.
 17. Płodność po aborcji farmakologicznej pojawia się już podczas najbliższej owulacji.
 18. Aborcja jest bezpieczniejsza niż poród.

Fakty – wpływ aborcji na życie oraz kto robi aborcję

 1. Najczęściej raportowane uczucie po aborcji to ulga.
 2. W USA około 96% osób przerywa ciążę, bo po prostu nie chce jej kontynuować.
 3. Na całym świecie jedna na cztery kobiety przynajmniej raz przerwała ciażę, w Polsce zaś jedna na trzy.
 4. Aborcja nie zwiększa ryzyka wystąpienia depresji. Nie ma związku między chorobami psychicznymi a przerwaniem ciąży.
 5. Aborcja nie powoduje zaburzeń zdrowia psychicznego, ale zmuszanie osoby do kontynuacji niechcianej ciąży i porodu może prowadzić kryzysów emocjonalnych, a nawet depresji.
 6. Po aborcji możliwe jest odczuwanie wahania nastroju, ale według wielu badań zdecydowana większość (95% !) nie żałuje aborcji i uważa, że decyzja o przerwaniu ciąży była słuszna.
 7. 61% kobiet z doświadczeniem aborcji ma już dzieci.
 8. Wiele osób w trakcie swojego życia ma doświadczenie aborcji, porodu i zapłodnienia in-vitro.
 9. Większość ciąż przerywa się w pierwszych 12 tygodniach ich trwania.
 10. Wiele osób na całym świecie ma więcej niż jedną aborcję.
 11. Na całym świecie 25% ciąż kończy się aborcją.
 12. Płód, nawet jeśli w wyniku zabiegu aborcji po 22. tygodniu jest żywy, nie płacze nie odczuwa bólu.
 13. Aborcje mają też osoby niebinarne i mężczyźni trans.

Fakty – historia aborcji

 1. Poronne działanie misoprostolu odkryły Brazylijki w latach 80.tych. Po przeczytaniu informacji w ulotce o działaniu skurczowym, zaczeły używać misoprostolu do aborcji.
 2. „Znieczulenie werbalne” zastępowało znieczulenie farmakologiczne podczas domowych aborcji próżniowych we Francji na początku lat 70.tych, kiedy aborcja była nielegalna. Oznaczało realne wsparcie, które kobieta może dać drugiej kobiecie w trakcie przerywania ciąży.
 3. W 1974 francuski magazyn Marie Claire opublikował reportaż z fotografiami obrazującymi domową aborcje próżniową przeprowadzaoną przez kobietę w ciąży przy pomocy jej partnera.
 4. Pod koniec lat 60. w USA działał kolektyw Jane. Przez 4 lata swojego istnienia kolektyw Jane przeprowadził 11 tysięcy zabiegów w USA w latach 1969 – 1973. Żadna z Jane nie miała wykształcenia medycznego.  Aborcje wykonywano rurką Karmana, czyli metodą próżniową. 
 5. W latach 70tych Szwedki i Francuzki masowo przyjeżdzały do Polski przerywać ciążę.
 6. Przed 1956 (liberalizacją prawa aborcyjnego w Polsce) osoby w Polsce powszechnie korzystały
  z usług i pomocy „babek” i akuszerek. Babki (kobiety pomagające w aborcji) przed 1956 rokiem pomagały przerywać ciąże używając „domowych” produktów i sposobów, takich jak preparaty ziołowe (np.sporysz czy mięta). Drugim zazwyczaj stosowanym przez „babki” sposobem przerywania ciąży było według lekarzy i publicystów wstrzykiwane do macicy roztworów spirytusu, jodyny czy mydła.
 7. Aborcja jest tak stara, jak poród. Do XIX wieku nikt nie łączył aborcji z duszą, życiem ludzkim czy dzieckiem.
 8. Na zaproszenie Delphine Seyring w 1972 roku do Francji przybył Harvey Karman, który w mieszkaniu Seyring zaprezentował działanie rurki do aborcji próżniowej. To wydarzenie dało początek działań Ruchu na Rzecz Wolności Aborcji i Antykoncepcji.
 9. Michalina Wisłocka autorka  poradnika na temat życia seksualnego Sztuka kochania w swoich pierwszych publikacjach sprzeciwiała się aborcji.
Zobacz też:

Dorzuć się komuś do bezpiecznej aborcji

Na aborcję wyślę jej:
Chcesz pomóc?
Najlepiej walczyć o aborcje, robiąc aborcje.

Z naszej pomocy korzysta rocznie ponad 40 tysiące osób, którym wspieramy w zorganizowaniu aborcji. Każda złotówka się liczy, gdy tak jak my, robisz 94 aborcje dziennie (to niemal 4 aborcje co godzinę).