Fakty – życie

 1. Najczęściej raportowane uczucie po aborcji to ulga.
 2. W USA około 96% osób przerywa ciążę, bo po prostu nie chce jej kontynuować.
 3. Na całym świecie jedna na cztery kobiety przynajmniej raz przerwała ciażę, w Polsce zaś jedna na trzy.
 4. Aborcja nie zwiększa ryzyka wystąpienia depresji. Nie ma związku między chorobami psychicznymi a przerwaniem ciąży.
 5. Aborcja nie powoduje zaburzeń zdrowia psychicznego, ale zmuszanie osoby do kontynuacji niechcianej ciąży i porodu może prowadzić kryzysów emocjonalnych, a nawet depresji.
 6. Po aborcji możliwe jest odczuwanie wahania nastroju, ale według wielu badań zdecydowana większość (95% !) nie żałuje aborcji i uważa, że decyzja o przerwaniu ciąży była słuszna.
 7. 61% kobiet z doświadczeniem aborcji ma już dzieci.
 8. Wiele osób w trakcie swojego życia ma doświadczenie aborcji, porodu i zapłodnienia in-vitro.
 9. Większość ciąż przerywa się w pierwszych 12 tygodniach ich trwania.
 10. Wiele osób na całym świecie ma więcej niż jedną aborcję.
 11. Na całym świecie 25% ciąż kończy się aborcją.
 12. Płód, nawet jeśli w wyniku zabiegu aborcji po 22. tygodniu jest żywy, nie płacze nie odczuwa bólu.
 13. Aborcje mają też osoby niebinarne i mężczyźni trans.