Fakty – prawo

 1. Osoby na całym świecie przerywają ciąże, niezależnie od prawa aborcyjnego, które obowiązuje w danym kraju.
 2. Kryminalizacja aborcji jest formą dyskryminacji ze względu na płeć wg Komitetu CEDAW ONZ.
 3. Dostęp do aborcji może być utrudniony nie tylko przez klauzulę sumienia, wyróżnienie przesłanek umożliwiających aborcję, ale też przez finanse, tak jak np. w USA, gdzie koszt zabiegu znacznie przekracza możliwości wielu osób.
 4. W ciągu ostatnich 25 lat aż 50 krajów złagodziło prawo aborcyjne, by aborcja była bardziej dostępna.
 5. W Kanadzie nie ma żadnej specjalnej ustawy regulującej dostęp do aborcji. Jest ona traktowana jak inne świadczenia medyczne i dotyczą jej te same przepisy ustaw z zakresu ochrony zdrowia.
 6. Ograniczanie dostępu do aborcji jest uznane za nieludzkie i poniżające traktowanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
 7. Zakup tabletek przez internet oraz przeprowadzenie aborcji farmakologicznej w domu jest całkowicie legalne.
 8. Wyjazd za granicę na zabieg aborcji jest legalny.
 9. Udzielanie informacji na temat możliwości przerwania ciąży jest legalne.
 10. Wspieranie drugiej osoby w doświadczeniu aborcji (towarzyszenie jej podczas przyjmowania tabletek, udzielanie rady i informacji) jest legalne.
 11. Jest kilka krajów, w których prawo nie przewiduje żadnej możliwości przerwania ciąży. Są to: Salwador, Nikaragua, Malta, Chile, Gwatemala, Dominikana.
 12. Legalizacja aborcji nie oznacza dostępu do zabiegu. W wielu krajach, w których prawo przewiduje aborcję na życzenie, wykonanie tego zabiegu w publicznym szpitalu jest praktycznie niemożliwe (np. Włochy, Chorwacja).
 13. W RPA po liberalizacji prawa do aborcji znacznie spadł odsetek śmiertelności okołociążowej kobiet. Podobnie stało się w Rumunii czy Bangladeszu.
 14. Polska przegrała 3 sprawy związane z aborcją przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W sprawach Alicji Tysiąc, R.R. oraz P. i S. przeciwko Polsce stwierdzono naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz naruszenie zakazu poniżającego i nieludzkiego traktowania.
 15. Działalność organizacji i serwisów takich jak Women Help Women i Women on Web jest całkowicie legalne, podobnie jak korzystanie z ich pomocy.
 16. Najsurowsze przepisy aborcyjne funkcjonują w krajach, w których silną pozycję ma Kościół Katolicki.
 17. Polska ustawa regulująca aborcję ma takie same zapisy jak ta obowiązująca w Wielkiej Brytanii. Różnica w dostępie do aborcji polega na tym, że zdrowie traktowane jest zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia jako “całokształt dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osoby”. W efekcie niechciana ciąża jest traktowana jako zagrożenie dla zdrowia.