“Nie poddamy się bez walki.”

17 marca od 18:30 miało się odbyć pierwsze czytanie obywatelskiego projektu “Tak dla rodziny – nie dla gender” złożonego przez Ordo Iuris we współpracy z Chrześcijańskim Kongresem społecznym, również ultrakonserwatywnym ugrupowaniem złożonym przez byłego europosła Marka Jurka.
Zachęcamy do przeczytania analizy przygotowanej przez Syrena w tej sprawie oraz śledzenia fan page, aby dowiedzieć się, jak można działać online w tej sprawie.
“Z uwagi na ultrakonserwatywny charakter projektu, stanowiący zagrożenie dla praw i wolności mniejszości seksualnych i kobiet w Polsce, oczekujemy odrzucenia projektu przez Sejm w pierwszym czytaniu.
Poniżej tekstu umieszczamy paczkę linków ze źródłami – śledztwa dziennikarskie, wartościowe komentarze, teksty źródłowe. Załączamy grafiki do postów. Publikujcie na ten temat, podawajcie informacje dalej, organizujcie się – niech wiedzą, że patrzymy im na ręce, zarówno posłom PiS jak i KO oraz Lewicy. Bądźmy czujne i poinformowane.
Projekt ustawy zawiera jedynie trzy artykuły. W pierwszym wyraża się zgodę na wypowiedzenie przez prezydenta Konwencji Stambulskiej, w drugim powołuje się zespół przy KPRM pod przewodnictwem sekretarza lub podsekretarza stanu MSZ. Zadaniem zespołu ma być przygotowanie tekstu alternatywnej Konwencji o prawach rodziny. Na stronie Ordo Iuris jednak można znaleźć już gotowy projekt takiej Konwencji. W związku z tym pojawia się przypuszczenie, że utworzenie zespołu, proponowane w art.2 projektu, ma na celu nie tyle trzyletnią (nieodpłatną) pracę nad przygotowaniem propozycji Konwencji (już przecież gotowej), a o bezpośredni dostęp dla ultrakonserwatywnych aktywistów do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wiąże się to z wcześniejszymi działaniami m.in. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na rzecz wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i popularyzacji idei współpracy konserwatywnych rządów przeciwnych założeniom Konwencji Stambulskiej (szczególnie w zakresie proponowanej definicji płci, uznawania małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami krajów oraz ustanowienia międzynarodowych mechanizmów kontroli implementacji regulacji zawartych w Konwencji).
Jakkolwiek projekt Konwencji Ordo Iuris zakłada utrzymanie w mocy rozdziałów IV, V oraz VI Konwencji Stambulskiej (to te dotyczące bezpośrednio ścigania sprawców przemocy domowej), zawiera on również takie propozycje jak zrównanie praw płodów z prawami dzieci, co może skutkować zrównaniem prawnym aborcji z dzieciobójstwem i jej , ustalenie definicji płci jako “biologicznej, genetycznej i obiektywnej”, jedną z konsekwencji czego może być ograniczenie i tak utrudnionego dostępu do godnej i bezpiecznej tranzycji w Polsce. Proponowana jest karalność również w pomocy w aborcji zagranicznej i poddania się aborcji zagranicznej dopóki osoba w ciąży posiada polskie obywatelstwo. Konwencja Ordo Iuris likwiduje konieczność tworzenia szerokich, wieloaspektowych polityk antyprzemocowych i antydyskryminacyjnych w prawie azylowym i migracyjnym. Definicja rodziny zawarta w dokumencie wyklucza możliwość wprowadzenia w państwach-sygnatariuszach możliwości zawarcia małżeństw jednopłciowych, co więcej – zdejmuje z nich przestrzeganie unijnego prawa w zakresie wzajemnego uznawania dokumentów w zakresie uznawania praw małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami kraju, ale również translacji aktów urodzenia dzieci urodzonych w parach jednopłciowych.
Projekt, którego pierwsze czytanie zaplanowane jest na dzisiaj nie tylko przyzwala na odebranie nam tych resztek praw, które pozostały – otwiera on możliwość oficjalnej koordynacji przez polskie władze ultrakonrerwatywnej międzynarodówki.
Nie poddamy się bez walki.”
[grafika: tekst “Projekt ustawy Ordo Iuris chce również nadać zygotom i płodom takie same prawa jak dzieciom. w praktyce może to oznaczać, że aborcja będzie karana jak dzieciobójstwo. Tło: zdjęcie z marszu, osoby niosą banner z napisem wypierdalać.
Do około zdjęcia czerwona ramka z napisem Uwaga”]