Ponad 5 tysięcy osób skorzystało z pomocy Aborcji Bez Granic w pierwszym roku naszego działania

Jako Aborcja Bez Granic od 11 grudnia 2019 informowałyśmy o dostępnych opcjach bezpiecznej aborcji, udzielałyśmy konsultacji przed, w trakcie i po aborcji, informowałyśmy o tym, jak zdobyć bezpieczne tabletki do aborcji farmakologicznej, wspierałyśmy finansowo, logistycznie i praktycznie w organizacji zabiegów aborcyjnych za granicą.


Covid-19 zaskoczył wszystkich, również nas.

Wszystkie grupy wchodzące w skład ABG musiały działać jeszcze intensywniej. Przywrócone granice, zamknięte lotniska, zatrzymane podróże kolejowe sprawiły, że wyjazdy aborcyjne stały się jeszcze bardziej skomplikowane, droższe i pochłaniające więcej czasu. Potraktowałyśmy to jako kolejne utrudnienia (poza tymi już występującymi: restrykcyjne prawo, stygmatyzacja aborcji, warunki ekonomiczne, niestabilna sytuacja finansowa i zawodowa, często występująca przemoc domowa, brak opieki nad dziećmi, które już się posiada) w dostępie do bezpiecznej aborcji, z którymi trzeba było sobie poradzić. Pomimo tych wszystkich utrudnień, byłyśmy w stanie pomagać i wspierać osoby w wyjazdach po aborcje do Niemiec, Holandii, Anglii i innych części Europy.

Aborcja Bez Granic pomaga wszystkim osobom, które potrzebują dostępu do bezpiecznej aborcji.

Ze wzruszeniem i dumą informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy od momentu startu inicjatywy na infolinię zadzwoniło ponad 5200 osób a łączna liczba odebranych połączeń wynosi 7007. Odebrałyśmy 1111 wiadomości mailowych. Podane liczby dotyczą tylko osób, które kontaktowały się z Aborcją Bez Granic bezpośrednio. Dodatkowo, organizacje wchodzące w skład inicjatywy, czyli Kobiety w Sieci (Polska), Aborcyjny Dream Team (Polska), Women Help Women (organizacja międzynarodowa), Abortion Network Amsterdam (Holandia), Ciocia Basia (Niemcy) Abortion Support Network (Anglia), odbierały wiadomości i telefony swoimi kanałami.

Aborcja kosztuje, a w czasie pandemii zdrożała.

Wsparcie oferowane przez Aborcję Bez Granic, obejmowało uczciwe i praktyczne poradnictwo na temat przerywania ciąży, konsultacje w zakresie opieki okołoaborcyjnej, rzetelne informacje na temat aborcji farmakologicznej, poradnictwo związane z aborcją za granicą, pomoc w wyborze kliniki i umawianiu zabiegów, organizacji wyjazdów i pobytu w krajach, w których odbywały się zabiegi aborcyjne, finansowanie i współfinansowanie kosztów zabiegów, podróży i pobytu, wsparcie w tłumaczeniu i towarzyszenie podczas zabiegów w klinikach.

Od 11 grudnia 2019 Aborcja Bez Granic udzieliła wsparcia finansowego w wysokości ponad 329 419 PLN.

Kwota ta obejmuje koszt organizacji wyjazdów, cenę zabiegów, zakwaterowanie i pobyt w innym kraju. Średnia kwota wsparcia na osobę wynosi 3 766 PLN, a największa kwota wsparcia na jedną osobę wynosiła odrobinę ponad 19 700 PLN. Rozbieżność tych kwot wynika z cen konkretnych zabiegów: im dłuższa ciąża tym wyższa cena. Cenę podnosi również długość pobytu w danym kraju, skomplikowanie zabiegu spowodowane np. wystąpieniem wady embriopatoligicznej. Na wysokość cen wpływ miał również Covid-19 – podrożały loty, pobyty w hotelach.

1/3 wszystkich osób, które skorzystały z pomocy, to te które odezwały się do nas po 22 października.

Zdecydowana większość osób kontaktujących się z Aborcją Bez Granic potrzebowała informacji na temat bezpiecznej aborcji farmakologicznej, którą można przeprowadzić w domu. Pytania dotyczyły źródeł bezpiecznych tabletek i wsparcia podczas procesu aborcji farmakologicznej. Pozostałe osoby (263) potrzebowały wsparcia w organizacji wyjazdu za granicę w celu otrzymania dostępu do aborcji.

Nie wszystkie osoby z tych 263 ostatecznie przerwały ciążę – kilka osób zdecydowało się na kontynuację ciąży, kilka zaś nie było w stanie uzyskać dostępu do bezpiecznej aborcji, gdyż długość ciąży przekroczyła limit określony w holenderskim i angielskim prawie aborcyjnym.

Po 22 października 2020 czyli od dnia decyzji TK w sprawie aborcji z przyczyn embriopatologicznych liczba osób kontaktujących się z nami wzrosła trzykrotnie. Już 23 października 5 osób w drugim trymestrze ciąży zgłosiło się do nas z prośbą o pomoc, gdyż otrzymały informację, że szpital w Polsce nie wykona planowanego zabiegu. 1/3 wszystkich osób, które zwróciły się do nas po pomoc w ciągu roku to osoby, które odezwały się po decyzji trybunału (2452). Od 22 października, czyli od orzeczenia trybunału z pomocy Aborcji Bez Granic w przerwaniu ciąży w drugim trymestrze w zagranicznej klinice czyli po 12 tygodniu skorzystało 61 osób.

Podsumowanie

Od 11 grudnia 2019 otrzymałyśmy 7007 telefonów od 5237 osób.

Łączny czas wszystkich rozmów wynosi 400 godzin 8 minut 3 sekundy – to tak jakbyśmy rozmawiały przez telefon bez żadnej przerwy przez 16 dni 24 godziny na dobę.

Średnia długość rozmowy na jedną osobę dzwoniącą to 3 minuty 25 sekund.

Zdecydowana większość pytań dotyczyła aborcji farmakologicznej w domu. Osoby dzwoniły również trakcie albo zaraz po aborcji domowej, skonsultować czy wszystko przebiega tak jak powinno. 2199 osób zostało bezpośrednio przekierowanych do Women Help Women w celu zamówienia tabletek. 263 osoby potrzebowały wsparcia w organizacji wyjazdu do zagranicznej kliniki i pomocy w przerwaniu ciąży w drugim trymestrze. Łączna kwota wsparcia finansowego udzielonego przez Aborcję Bez Granic wynosi ponad 329,419 PLN. Kwota ta obejmuje koszt organizacji wyjazdów, cenę zabiegów, zakwaterowanie i pobyt w innym kraju.

Grafika Amel Mana